Return Data Privacy Policy/sl - Help Online
Ferramentas pessoais
Acções

Data Privacy Policy/sl

Da Help Online

Ir para: navegação, pesquisa
Your online Help
POLITIKA O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV
Pt.pngEs.pngGb.pngCz.pngDe.pngAt.pngFicheiro:Fr01.pngVORTAL je trdno zavezan taki informacijski varnosti, ki zagotavlja najvišja jamstva kakovosti, varnosti in celovitosti pri vseh svojih storitvah in na vseh svojih platformah.

VORTAL z osebnimi podatki upravlja v skladu z zakonom, ki ureja področje varstva osebnih podatkov in Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Evropskega sveta z dne 27. aprila 2016 (GDPR).

VORTAL je upravljavec osebnih podatkov za čas, ko ima razmerje s stranko, ali za čas, za katerega je po zakonu dolžan shranjevati podatke.

Osebni podatki se zbirajo na podlagi predhodne osebne privolitve posameznika, podane s kreiranjem uporabniškega računa na platformi za namen izvajanja pogodb, sklenjenih s strankami ali potencialnimi strankami (v nadaljevanju skupaj: stranke), ter se obdelujejo v skladu s Politiko o varstvu osebnih podatkov in Splošnimi pogoji dostopa, ki jih stranke z registracijo nedvoumno in izrecno sprejmejo.

Namen VORTAL-ove obdelave osebnih podatkov ni samo identificiranje uporabnikov VORTAL-ove platforme, temveč tudi zagotavljanje storitev, vključno s tehnično podporo, marketinškimi akcijami in obvestili o trženjskih akcijah ter uporabi platforme VORTAL.

Stranka se lahko odloči, da ne bo prejemala glasila in trženjskih akcij z orodji in funkcijami, ki so na voljo v nastavitvah profila uporabnika, ki jih uporablja VORTAL, te pravice pa lahko uveljavlja tudi preko e-pošte info@vortal.biz.

Vse stranke imajo pravico do dostopa, popravka, izbrisa in omejitve obdelave osebnih podatkov ter tudi pravico ugovora obdelavi, ki jih uresničujejo s pisno zahtevo, poslano na elektronski naslov info@vortal.biz. Zoper ravnanja VORTAL je stranki zagotovljena tudi pravica do pritožbe pri nadzornem organu za varstvo osebnih podatkov (tj. Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije) skladno z veljavno zakonodajo.

Stranke so dolžne posodabljati podatke, VORTAL pa se zavezuje, da bo v celoti spoštoval dolžnosti po veljavni zakonodaji v zvezi z ukrepi za varstvo osebnih podatkov in pravicami njihovih nosilcev.

Da bi zagotovili varnost vseh osebnih podatkov, VORTAL izvaja vse potrebne tehnične in organizacijske ukrepe, kar vključuje tudi mehanizme rednega pregleda in nadzora nad zagotavljanjem ustrezne ravni varnosti obdelave in doslednega izvajanja politike o varstvu osebnih podatkov.

VORTAL-ovo obdelavo podatkov lahko opravljajo naslednje družbe: Vortal - Comércio Electrónico, Consultadoria e Multimédia, S.A., s portugalsko identifikacijsko številko 505141019, Vortal Connecting Business s špansko identifikacijsko številko A85765469 ali katerakoli druga družba v lasti družbe Vortal, SGPS, S.A., s portugalsko davčno številko 509963404 in kot tudi vsak subjekt kot obdelovalec v imenu VORTAL-a, kot je navedeno v 28. členu GDPR.

Za vsak predlog, dvom, zahtevo ali pojasnilo v zvezi z vsemi položaji, povezanimi z varstvom osebnih podatkov, in uveljavljanjem kakršnihkoli pravic na podlagi nacionalnih predpisov o varstvu osebnih podatkov v državah, v katerih posluje VORTAL, in kakršnekoli pravice, določene v GDPR, vas prosimo, da se z nami povežete prek elektronske pošte info@vortal.biz. Odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.