Return Qualified Certificates/cz - Help Online
Ferramentas pessoais
Acções

Qualified Certificates/cz

Da Help Online

Ir para: navegação, pesquisa
Your online Help
Public


Indíce

Kvalifikované certifikáty
Pt.pngEs.pngGb.pngCz.pngDe.pngAt.pngFicheiro:Fr01.pngOverview

Digitální certifikát je elektronický prostředek používaný k jednoznačné identifikaci osoby na platformě nebo v digitálním systému.
Nejlepší náhradou certifikátu je identifikační dokument (ID) nebo daňové identifikační číslo (DIČ), což jsou prostředky v současnosti používané k identifikaci osob nebo subjektů.

Digitální certifikát je kvalifikovaný, pokud je vydán certifikačním orgánem elektronického certifikačního systému státu.

V souladu s portugalským nařízením 701-G/2008, článek 27, musí být všechny dokumenty nahrané na elektronické platformy elektronicky podepsané pomocí kvalifikovaných elektronických podpisových certifikátů. (...) pro všechny účely elektronického podpisu (...) je nutné použít digitální certifikáty vydané certifikačním orgánem elektronického certifikačního systému státu.

Vortal kvalifikované digitální certifikáty nevydává, protože tato společnost není k provádění takové činnosti certifikována. Avšak díky partnerství se společností DigitalSign, Vortal poskytuje svým uživatelům prostředky pro získání a nákup kvalifikovaných reprezentativních digitálních certifikátů od uvedené společnosti za obzvlášť výhodných podmínek.


How to?

Získat kvalifikovaný certifikát

Použít kvalifikovaný certifikát